Estonya’da Online Başvuruyla Kurulan Şirketler/İstatistikler

2017 Mart Ayında Dünya Ekonomik Forumu ( WEF) raporuna göre Avrupa’nın en girişimci ülkesi listesinde birinci sıra Estonya’ya ait. Estonya’yı  İsveç ve Litvanya takip ediyor.

Estonya’da E-Oturum Başvurularındaki Değişimi Gösteren Grafik

E-Oturum’a Başvuranların Başvuru Amaçları

Başvuru yapanların büyük çoğunluğu, lokasyondan bağımsız uluslararası şirket kurmak amacıyla E-oturum alıyor. 2.sırasındaki amaç ise şirketleri Estonya’ya taşımak.

E-Oturum Başvuru Sayılarında Kabul / Red Oranları

%94 gibi yüksek bir oranda kabul alındığının altını çizmek gerekiyor.

Ülkelere Göre E-Oturum Başvuru Rakamları

Türkiye 349 başvuru ile 15.sırada.

Başvuran Şirketlerin Faaliyet Alanları Dağılımı

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *